Kwetsbare positie

Elke samenleving telt kwetsbare groepen, zo ook Nederland. Deze groepen kunnen om verschillende redenen en of omstandigheden een kwetsbare positie hebben. Hoewel zij toegang hebben tot deze basisvoorzieningen beschikken ze niet altijd over de juiste kennis en kunde om er efficiënt gebruik van te kunnen maken. Onze snel veranderende samenleving en de maatschappelijke vraagstukken die er leven maakt het voor hen er niet makkelijker op. Hierdoor halen ze minder uit hun leven dan mogelijk is.

Persoonlijke ervaring

Zelfs met de minste middelen kun je echter gezond en vitaal leven. Ik ben daar zelf het bewijs van: opgegroeid in een achterstandswijs en afkomstig uit een groot migrantengezin dat financieel niet veel te besteden had. Daarnaast bevond ik me ook nog eens in een omgeving waar veel maatschappelijke problemen oprezen, zoals criminaliteit, verslavingen, armoede, eenzaamheid, segregatie, psychische problematiek, misbruik enzovoorts. Desondanks heb ik wel altijd de basisvoorzieningen gehad die nodig zijn: een dak boven mijn hoofd, eten en drinken op tafel, lichamelijke zelfzorg, sociaal contact, veel groen om me heen en voldoende beweging op straat. Daardoor was ik in staat om een stabiele situatie voor mezelf te creëren waarbij ik gezond en gelukkig door het leven ging en uitstekend kon presteren op school.

Toegankelijke zelfzorg

Verschillen zijn er op alle levensdomeinen en dat mag. Wat absoluut niet mag, is dat deze verschillen ertoe leiden dat zelfzorg in diskrediet komt. Goede zelfzorg – zowel fysiek als mentaal – ligt namelijk aan de basis van een vruchtbaar leven en dient toegankelijk te zijn voor iedereen, ongeacht achtergrond. Dit is dan ook een ideaal waar ik mij als Bestuurskundige en Vitaliteitscoach hard voor maak door Vitaliteitsworkshops te geven aan kwetsbare doelgroepen waarbij ik  praktische evidence based tools  op het gebied van Mindset, Fysiek, Voeding, Slaap, Stress, Focus, Wilskracht en Happiness overdraag. Zo krijgt ook deze doelgroep de juiste kennis en kunde om meer uit het leven te halen.
Wil je als organisatie een of meerdere van de bovenstaande workshops aanbieden of wil je je als particulier aanmelden? Bel of stuur een mail voor meer informatie.

moskee-khadija-bahara-labuwa-maatschappelijk
maatschappelijk-labuwa-amsterdam-zuid-west
maatschappelijk-labuwa-amsterdam-sociaal-domein
welzijnswerk-labuwa-amsterdam-zuid-west