Elke samenleving telt kwetsbare groepen, zo ook Nederland.

Kwetsbare positie

Elke samenleving telt kwetsbare groepen, zo ook Nederland. Deze groepen kunnen om verschillende redenen en of omstandigheden een kwetsbare positie hebben: denk aan ouderen, jongeren, vrouwen, personen met een beperking, migranten, vluchtelingen, personen die zich laag op de sociale ladder bevinden enzovoorts. Hoewel deze groepen beschikken over basisvoorzieningen waarmee ze prima kunnen overleven, beschikken ze vaak niet over de kennis en tools om hier efficiënt gebruik van te maken. Tel daar dan ook de sociale problematiek waarin ze leven op en je hebt een grote groep die met zijn handen in het haar zit. Op deze manier halen deze mensen veel minder uit het leven dan ze wellicht kunnen en willen.

Persoonlijke ervaring

Zelfs met de minste middelen kun je echter gezond en vitaal leven. Ik ben daar zelf het bewijs van: opgegroeid in een achterstandswijk en afkomstig uit een groot migrantengezin dat financieel niet veel te besteden had. Daarnaast bevond ik me ook nog eens in een omgeving waar veel maatschappelijke problemen oprezen, zoals criminaliteit, verslavingen, armoede, eenzaamheid, segregatie, psychische problematiek, misbruik enzovoorts. Desondanks heb ik wel altijd de basisvoorzieningen gehad die ik nodig had: een dak boven mijn hoofd, eten en drinken op tafel, lichamelijke zelfzorg, sociaal contact, veel groen om me heen en voldoende beweging op straat. Daardoor was ik in staat om met vallen en opstaan een stabiele situatie voor mezelf te creëren waarbij ik kon presteren op school, gelukkig en gezond kon zijn – mét de minste middelen.

Toegankelijke zelfzorg

Verschillen zijn er op alle levensdomeinen en dat mag. Wat absoluut niet mag, is dat deze verschillen ertoe leiden dat zelfzorg in diskrediet komt. Goede zelfzorg – zowel fysiek als mentaal – ligt namelijk aan de basis vaneen vruchtbaar leven en dient toegankelijk te zijn voor iedereen, ongeacht achtergrond. Dit is dan ook een ideaal waar ik mij als Bestuurskundige en Vitaliteitscoach hard voor maak. Door Vitaliteitsworkshops te geven help ik deze mensen aan praktische kennis op het gebied van Mindset, Fysiek, Voeding en Persoonlijk Leiderschap. Zo krijgen ze de juiste tools in handen om, ondanks de eventuele problemen waar ze mee kampen, vitaal door het leven te gaan. Deze tools zijn wetenschappelijk onderbouwd en hebben zich in de praktijk bewezen. Wil je als organisatie een of meerdere van de bovenstaande workshops aanbieden of wil je je als particulier aanmelden? Bel of mail mij voor meer informatie.